Opgradering af end of line produktionen

Fødevarer

CO-RO opgraderer End of Ice Packaging line

Hos CO-RO i Frederikssund har de opgraderet deres ”End of Ice Packaging line” ved at fuldautomatisere en stor del af processerne i deres Lolly-afdeling. Det har både resulteret i produktivitets- og kapacitetsforøgelse, skabt ensartethed i produkterne og forbedret arbejdsmiljøet for deres operatører. Det har de gjort ved at fuldautomatisere anlægget med en løsning leveret af REO-PACK.


Øget produktivitet

Forbedret arbejdsmiljø

Højere kvalitet og ensartede produkter

Udfordring

End of line processen foregik med mere end 20 år gamle maskiner – og i et ressourcetungt anlæg, der indebar mange manuelle funktioner – specielt i forhold til håndtering af paller.

Løsning

Anlægget indebærer en folievikler med topfoliepålægger, ny etiketteprinter til fuldautomatisk påsætning af pallemærkning i variabel højde, og endnu flere bufferbaner til paller.

Gevinst

Opgraderingen har resulteret i produktivitets- og kapacitetsforøgelse, skabt ensartethed i produkterne og forbedret arbejdsmiljøet for deres operatører.

Fra manuelt til automatisk set-up

 

CO-RO er storproducent af frugtbaserede drikkevarer og frys selv is, som de leverer ca. 180 millioner enheder af om året på verdensplan. Som følge af stigende efterspørgsel på Sun Lolly-is, er der behov for at producere endnu flere is end tidligere. Netop dét er én af grundende til, at CO-RO har foretaget en opgradering af deres eksisterende ”End of Ice Packaging line”.

 

Før opgradering til det nye anlæg, foregik processen med mere end 20 år gamle maskiner – og i et ressourcetungt anlæg, der indebar mange manuelle funktioner – specielt i forhold til håndtering af paller. 

 

Det gav sig til udtryk i mange arbejdsprocesser, som var meget mandskabskrævende. Det var både i forhold til robotten, der skulle indstilles manuelt til den aktuelle produktion med valg af palletype, æsketype og antal lag på pallen, men også når robotten skulle fodres med paller samt fjernelse af pallerne. CO-RO havde desuden en udfordring med manglende bufferkapacitet på pallebanerne, hvilket var tidskrævende, da det betød meget kørsel frem og tilbage med paller. De tomme og færdige paller skulle ligeledes køres til og fra robotten, dernæst kørsel til og fra folieomvikling, pålægning af topfolie samt fastgørelse af folien på pallen og supplering med tomme paller. Samtidig skulle palleetiketterne manuelt hentes frem fra produktionspapirerne og printes ud inden de til sidst blev manuelt sat på pallerne.

 

De mange manuelle opgaver har selvfølgelig også haft en indvirkning på arbejdsmiljøet, hvilket også har været en årsag til denne opgradering. Så med et ønske om at forøge kapacitet, afskaffe tunge løft og ensidigt gentagende arbejde samt dårlige arbejdsstillinger generelt, blev der truffet et valg om at investere i et fuldautomatiseret anlæg. Valget faldt på REO-PACK, da de kunne stå for alle processer i projektet. I denne løsning er robotten dog leveret af en anden leverandør, da CO-RO havde et ønske om at anvende deres tidligere huskendte robotleverandør.

 

I Lolly-afdelingens pakkeri er der nu installeret et fuldautomatiseret anlæg med pallemagasiner til hver af tre palletyper, en ¼-pallekran, der kan placere 4 stk. ¼-paller ovenpå en EU-palle, et par transfervogne samt bufferbaner til ventende paller. Derudover indebærer anlægget en folievikler med integreret topfoliepålægger, en ny etiketteprinter til fuldautomatisk påsætning af pallemærkning i variabel højde og til sidst endnu flere bufferbaner til færdige paller. Automatikken i hele anlægget er opgraderet, så alle anlægsdele via D365 og MES nu indstilles fuldautomatisk til produktion via linjens aktuelle job, der indeholder alle data om palletype, æsketype, viklemønstre samt alle øvrige processer i pakkeriet.

CO-RO øger produktiviteten og forbedrer arbejdsmiljøet

 

Det fuldautomatiserede anlæg har bidraget til at øge både produktiviteten og kapaciteten samtidig med, at CO-RO har forbedret arbejdsmiljøet for operatørerne ved at eliminere størstedelen af de tunge løft og manuelle processer. Automatiseringen har samtidig forbedret kvaliteten og skabt ensartethed i produkterne. 

 

Det nye anlæg åbner samtidig dørene for udvidelse med flere produktionslinjer efter behov, da anlægget har en betydelig overkapacitet i forhold til nuværende produktion af is - og en udvidelse af anlægget er allerede under projektering og opførelse.

Et gnidningsfrit samarbejde


Med dedikerede medarbejdere sikrer vi effektiv service på højeste niveau, uanset hvor i verden du befinder dig.

Ring til os på +45 9858 4100 


Kontakt os

 

Vi sidder klar til at svare på dine

spørgsmål samt tage en uforpligtende

snak om mulighederne med en

folievikler i din virksomhed.

Når du udfylder formularen accepterer du samtidigt, at vi må opbevare dine oplysninger i henhold til vores privatlivspolitik.